DESTEK EĞİTİM PROGRAMLARI

Destek eğitimi, (tam teşekküllü devlet hastanesi tarafından verilen) sağlık kurulu raporu ve (Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından verilen) özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ile uygun görülen bireylere verilmektedir.
Kurumumuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan 7 (yedi) destek eğitim programı uygulanmaktadır:

  • ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI
  • BEDENSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI
  • YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR DESTEK EĞİTİM PROGRAMI
  • ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI
  • DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI
  • İŞİTME ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI
  • GÖRME ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI